Region
 

Mimo licznych filii w Niemczech wschodnich, Austrii i Europie Wschodniej, firma KARL BACHL GmbH & Co KG czuje się ściśle związana ze swoją ojczyzną w Dolnej Bawarii. Firma wciąż stara się wnieść swój wkład w rozwój gospodarczy regionu. Mniejsze firmy w regionie istnieją także dzięki współpracy z przedsiębiorstwem, które jest dla nich partnerem handlowym i zleceniodawcą. Firmie KARL BACHL GmbH & Co KG przypada również znacząca rola jako pracodawcy i zakładowi szkolącemu pracowników. Zarządowi spółki szczególnie leży na sercu wspieranie regionalnych instytucji i zrzeszeń działających na rzecz ogółu.

 

KARL BACHL GmbH & Co Sp.K.