Kontakt
 

KARL BACHL GmbH & Co Sp.K.
ODDZIA£ w POLSCE
Laski, ul. Soko³owskiego 5, 05-080 Izabelin
www.bachl.pl, e-mail: info@bachl.pl

Sekretariat: tel. 22 752 29 52

Dyrektor Oddzia³u w Polsce: Krzysztof Lenart, tel.kom. 609 914 455

Informacja handlowa: tel. 22 752 29 52

Wsparcie Techniczne: tel.kom. 609 914 455

W sprawie wykazu punktów sprzeda¿y produktów firmy BACHL na terenie Polski prosimy o kontakt z biurem.

 

KARL BACHL GmbH & Co Sp.K.